371783_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371783
statistikk
2021-01-13T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 1 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 1 2021Endring i prosent
Uke 53 2020 - Uke 1 2021Uke 2 2020 - Uke 1 2021
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks50,38-6,7-35,1
Frosen laks53,57-1,8-7,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 59036,715,2
Frosen laks228115,1-51,9