371831_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371831
statistikk
2021-01-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 53 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 53 2020Endring i prosent
Uke 52 2020 - Uke 53 2020Uke 1 2020 - Uke 53 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks54,017,5-30,9
Frosen laks54,531,5-0,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 597-3,820,9
Frosen laks10660,630,9