371825_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371825
statistikk
2020-12-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 50 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 50 2020Endring i prosent
Uke 49 2020 - Uke 50 2020Uke 50 2019 - Uke 50 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,09-0,6-33,0
Frosen laks53,0211,0-9,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks24 0432,36,6
Frosen laks392-17,6-23,4