371821_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371821
statistikk
2020-12-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 48 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 48 2020Endring i prosent
Uke 47 2020 - Uke 48 2020Uke 48 2019 - Uke 48 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks47,67-1,9-24,6
Frosen laks50,44-4,4-15,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 9641,00,8
Frosen laks49670,4-16,8