371819_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371819
statistikk
2020-11-25T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 47 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 47 2020Endring i prosent
Uke 46 2020 - Uke 47 2020Uke 47 2019 - Uke 47 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,581,3-21,1
Frosen laks52,75-2,7-6,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 7508,01,0
Frosen laks291-18,7-48,8