371817_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371817
statistikk
2020-11-18T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 46 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 46 2020Endring i prosent
Uke 45 2020 - Uke 46 2020Uke 46 2019 - Uke 46 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks47,982,3-18,2
Frosen laks54,242,6-2,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 136-5,8-2,1
Frosen laks358-39,3-34,7