371813_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371813
statistikk
2020-11-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 44 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 44 2020Endring i prosent
Uke 43 2020 - Uke 44 2020Uke 44 2019 - Uke 44 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks47,09-2,0-11,1
Frosen laks54,97-4,08,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 486-1,2-1,9
Frosen laks366-11,2-43,4