371811_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371811
statistikk
2020-10-28T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 43 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 43 2020Endring i prosent
Uke 42 2020 - Uke 43 2020Uke 43 2019 - Uke 43 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,04-3,9-10,8
Frosen laks57,293,52,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 7380,60,7
Frosen laks412-15,1-10,4