371807_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371807
statistikk
2020-10-14T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 41 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 41 2020Endring i prosent
Uke 40 2020 - Uke 41 2020Uke 41 2019 - Uke 41 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,58-2,5-4,2
Frosen laks61,5210,28,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks22 748-3,33,9
Frosen laks215-54,6-47,7