371803_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371803
statistikk
2020-09-30T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 39 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 39 2020Endring i prosent
Uke 38 2020 - Uke 39 2020Uke 39 2019 - Uke 39 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks50,774,76,4
Frosen laks55,067,41,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 748-0,2-8,8
Frosen laks40842,7-61,1