371799_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371799
statistikk
2020-09-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 37 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 37 2020Endring i prosent
Uke 36 2020 - Uke 37 2020Uke 37 2019 - Uke 37 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks49,461,1-2,6
Frosen laks59,4611,83,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 188-2,8-2,2
Frosen laks26111,1-61,0