371795_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371795
statistikk
2020-09-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 35 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 35 2020Endring i prosent
Uke 34 2020 - Uke 35 2020Uke 35 2019 - Uke 35 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks49,25-6,4-10,6
Frosen laks57,452,5-6,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 760-0,9-6,2
Frosen laks38026,7-10,6