371791_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371791
statistikk
2020-08-19T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 33 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 33 2020Endring i prosent
Uke 32 2020 - Uke 33 2020Uke 33 2019 - Uke 33 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks51,704,2-6,1
Frosen laks56,735,1-5,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 910-3,0-8,2
Frosen laks3006,4-26,5