371789_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371789
statistikk
2020-08-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 32 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 32 2020Endring i prosent
Uke 31 2020 - Uke 32 2020Uke 32 2019 - Uke 32 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks49,62-0,2-8,9
Frosen laks54,00-7,7-8,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 47111,2-3,0
Frosen laks282-14,8-45,9