371871_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371871
statistikk
2020-07-29T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 30 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 30 2020Endring i prosent
Uke 29 2020 - Uke 30 2020Uke 30 2019 - Uke 30 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks52,23-0,9-7,0
Frosen laks63,39-1,8-0,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 482-5,2-12,5
Frosen laks26565,61,1