371863_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371863
statistikk
2020-07-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 26 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 26 2020Endring i prosent
Uke 25 2020 - Uke 26 2020Uke 26 2019 - Uke 26 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,01-4,7-1,8
Frosen laks61,46-3,2-9,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 888-1,2-9,3
Frosen laks213-14,8-17,4