371861_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371861
statistikk
2020-06-24T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 25 2020Endring i prosent
Uke 24 2020 - Uke 25 2020Uke 25 2019 - Uke 25 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,92-11,5-3,4
Frosen laks63,498,04,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 081-6,4-9,4
Frosen laks250-41,6-6,7