371853_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371853
statistikk
2020-05-27T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 21 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 21 2020Endring i prosent
Uke 20 2020 - Uke 21 2020Uke 21 2019 - Uke 21 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,4610,66,7
Frosen laks52,53-10,5-16,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 417-8,4-18,8
Frosen laks2619,7-13,6