371602_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371602
statistikk
2020-02-19T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 7 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 7 2020Endring i prosent
Uke 6 2020 - Uke 7 2020Uke 7 2019 - Uke 7 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks64,49-1,613,5
Frosen laks67,4717,57,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 37512,4-1,5
Frosen laks33424,217,6