371600_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371600
statistikk
2020-02-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 6 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 6 2020Endring i prosent
Uke 5 2020 - Uke 6 2020Uke 6 2019 - Uke 6 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,56-6,715,6
Frosen laks57,418,6-9,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 452-5,0-12,6
Frosen laks269-32,17,6