371598_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371598
statistikk
2020-02-05T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 5 2020Endring i prosent
Uke 4 2020 - Uke 5 2020Uke 5 2019 - Uke 5 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks70,25-7,022,4
Frosen laks52,85-12,9-6,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 2591,4-0,5
Frosen laks39645,125,7