371596_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371596
statistikk
2020-01-29T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 4 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 4 2020Endring i prosent
Uke 3 2020 - Uke 4 2020Uke 4 2019 - Uke 4 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks75,53-1,124,2
Frosen laks60,716,26,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 034-8,4-8,0
Frosen laks273-26,815,7