371588_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371588
statistikk
2020-01-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 52 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 52 2019Endring i prosent
Uke 51 2019 - Uke 52 2019Uke 52 2018 - Uke 52 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks77,042,718,3
Frosen laks55,82-2,7-3,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks8 714-57,2-5,1
Frosen laks93-81,6-22,5