371584_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371584
statistikk
2019-12-11T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 49 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2019Endring i prosent
Uke 48 2019 - Uke 49 2019Uke 49 2018 - Uke 49 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks63,720,77,1
Frosen laks58,48-2,3-2,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 399-6,4-6,3
Frosen laks415-30,4-12,6