370941_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370941
statistikk
2019-11-13T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 45 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 45 2019Endring i prosent
Uke 44 2019 - Uke 45 2019Uke 45 2018 - Uke 45 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks54,482,8-5,0
Frosen laks58,9516,0-0,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 393-11,44,1
Frosen laks383-40,810,7