370949_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370949
statistikk
2019-10-09T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 40 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 40 2019Endring i prosent
Uke 39 2019 - Uke 40 2019Uke 40 2018 - Uke 40 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,83-1,9-19,2
Frosen laks56,454,4-3,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 618-5,08,1
Frosen laks1 20114,4263,9