370858_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370858
statistikk
2019-07-24T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 29 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 29 2019Endring i prosent
Uke 28 2019 - Uke 29 2019Uke 29 2018 - Uke 29 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks60,18-6,99,1
Frosen laks63,257,34,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 7540,7-3,1
Frosen laks226-40,7-65,5