370878_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370878
statistikk
2019-07-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 26 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 26 2019Endring i prosent
Uke 25 2019 - Uke 26 2019Uke 26 2018 - Uke 26 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks60,12-6,23,2
Frosen laks67,5111,56,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 510-1,43,4
Frosen laks258-3,7-27,9