370876_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370876
statistikk
2019-06-26T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 25 2019Endring i prosent
Uke 24 2019 - Uke 25 2019Uke 25 2018 - Uke 25 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks64,09-8,33,9
Frosen laks60,56-4,2-9,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 75613,69,0
Frosen laks268-20,00,0