370824_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370824
statistikk
2019-05-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 17 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 17 2019Endring i prosent
Uke 16 2019 - Uke 17 2019Uke 17 2018 - Uke 17 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks69,53-2,74,1
Frosen laks62,63-5,14,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 03728,310,5
Frosen laks25546,634,2