370836_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370836
statistikk
2019-04-25T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 16 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 16 2019Endring i prosent
Uke 15 2019 - Uke 16 2019Uke 16 2018 - Uke 16 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks71,456,16,1
Frosen laks65,985,87,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 499-37,2-17,2
Frosen laks174-47,1-27,5