370834_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370834
statistikk
2019-04-17T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 15 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 15 2019Endring i prosent
Uke 14 2019 - Uke 15 2019Uke 15 2018 - Uke 15 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks67,33-1,3-1,3
Frosen laks62,36-4,010,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 91614,426,4
Frosen laks32962,938,8