370418_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370418
statistikk
2019-02-20T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 7 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 7 2019Endring i prosent
Uke 6 2019 - Uke 7 2019Uke 7 2018 - Uke 7 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,820,20,5
Frosen laks62,63-0,913,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 634-0,317,2
Frosen laks28413,6-10,4