370414_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370414
statistikk
2019-02-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 5 2019Endring i prosent
Uke 4 2019 - Uke 5 2019Uke 5 2018 - Uke 5 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks57,41-5,61,0
Frosen laks56,43-0,711,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 333-6,3-5,4
Frosen laks31533,5-21,6