370408_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370408
statistikk
2019-01-23T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 3 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 3 2019Endring i prosent
Uke 2 2019 - Uke 3 2019Uke 3 2018 - Uke 3 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,88-1,613,4
Frosen laks56,95-4,60,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 367-9,4-6,7
Frosen laks191-32,0-47,4