287042_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287042
statistikk
2019-01-09T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 1 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 1 2019Endring i prosent
Uke 52 2018 - Uke 1 2019Uke 1 2018 - Uke 1 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks66,662,31,4
Frosen laks66,2914,7.
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 09831,81 761,2
Frosen laks95-20,8.