287040_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287040
statistikk
2019-01-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 52 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 52 2018Endring i prosent
Uke 51 2018 - Uke 52 2018Uke 52 2017 - Uke 52 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,1511,915,9
Frosen laks57,79-0,64,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks9 179-58,0-7,3
Frosen laks120-59,2-36,8