287038_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287038
statistikk
2018-12-28T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 51 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 51 2018Endring i prosent
Uke 50 2018 - Uke 51 2018Uke 51 2017 - Uke 51 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,20-1,16,3
Frosen laks58,11-5,69,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 874-5,112,8
Frosen laks29414,8-35,9