287034_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287034
statistikk
2018-12-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 49 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2018Endring i prosent
Uke 48 2018 - Uke 49 2018Uke 49 2017 - Uke 49 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,506,711,5
Frosen laks59,92-1,913,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 7739,60,8
Frosen laks47518,5-26,5