287006_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287006
statistikk
2018-10-17T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 41 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 41 2018Endring i prosent
Uke 40 2018 - Uke 41 2018Uke 41 2017 - Uke 41 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,491,07,3
Frosen laks62,476,54,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 237-3,85,6
Frosen laks43531,8-23,6