287002_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287002
statistikk
2018-10-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 39 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 39 2018Endring i prosent
Uke 38 2018 - Uke 39 2018Uke 39 2017 - Uke 39 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,15-1,93,4
Frosen laks56,92-7,8-3,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 3449,10,1
Frosen laks30827,8-47,3