286885_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286885
statistikk
2018-08-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 30 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 30 2018Endring i prosent
Uke 29 2018 - Uke 30 2018Uke 30 2017 - Uke 30 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,071,7-9,7
Frosen laks60,26-0,4-3,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 3670,513,9
Frosen laks351-46,484,7