286881_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286881
statistikk
2018-07-18T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 28 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 28 2018Endring i prosent
Uke 27 2018 - Uke 28 2018Uke 28 2017 - Uke 28 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,40-5,4-12,4
Frosen laks56,41-7,5-13,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 402-2,922,3
Frosen laks4176,15,0