286877_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286877
statistikk
2018-07-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 26 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 26 2018Endring i prosent
Uke 25 2018 - Uke 26 2018Uke 26 2017 - Uke 26 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,25-5,6-16,0
Frosen laks63,62-5,1-5,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 9293,916,9
Frosen laks35833,6-19,6