286875_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286875
statistikk
2018-06-27T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 25 2018Endring i prosent
Uke 24 2018 - Uke 25 2018Uke 25 2017 - Uke 25 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,70-5,1-10,5
Frosen laks67,02-3,3-2,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 297-1,518,7
Frosen laks268-7,9-38,2