286959_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286959
statistikk
2018-06-13T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 23 2018Endring i prosent
Uke 22 2018 - Uke 23 2018Uke 23 2017 - Uke 23 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,34-7,3-12,3
Frosen laks69,6212,4-0,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 732-0,630,9
Frosen laks281-11,422,2