286957_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286957
statistikk
2018-06-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 22 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 22 2018Endring i prosent
Uke 21 2018 - Uke 22 2018Uke 22 2017 - Uke 22 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks66,17-10,20,2
Frosen laks61,92-1,2-4,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 8269,515,6
Frosen laks31716,5-27,3