286955_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286955
statistikk
2018-05-30T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 21 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 21 2018Endring i prosent
Uke 20 2018 - Uke 21 2018Uke 21 2017 - Uke 21 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks73,71-3,12,1
Frosen laks62,705,6-5,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 3632,811,5
Frosen laks272-10,5-37,8