286949_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286949
statistikk
2018-05-09T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 18 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 18 2018Endring i prosent
Uke 17 2018 - Uke 18 2018Uke 18 2017 - Uke 18 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks71,166,58,2
Frosen laks56,87-4,9-13,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 735-5,313,5
Frosen laks31063,2-14,8