286947_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286947
statistikk
2018-05-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 17 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 17 2018Endring i prosent
Uke 16 2018 - Uke 17 2018Uke 17 2017 - Uke 17 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks66,79-0,87,4
Frosen laks59,83-2,2-13,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 510-3,95,2
Frosen laks190-20,8-3,1